TIN HOẠT ĐỘNG

AI trúng thầu triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 28 tháng 12 năm 2009 tại trụ sở trường Quản lý Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra lễ ký kết triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến cho Trường quản lý Khoa học và Công nghệ.

Cập nhật ngày 15/11/2013

Trường Quản lý khoa học và Công nghệ  là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Dự kiến hệ thống đào tạo trực tuyến sẽ được triển khai vào đầu tháng 1 năm 2010 để tạo ra một môi trường đào tạo, bồi dưỡng  trực tuyến chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo phân cấp trong lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Lên trên

CÔNG TY TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Artificial Intelligence Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 22466776

Email: aivietnam@aivietnam.net

Website: http://aivietnam.net

Copyright © 2013 - Artificial Intelligence Co.,Ltd ., All Rights Reserved