TIN HOẠT ĐỘNG

AI ký hợp đồng triển khai đào tạo trực tuyến với dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục SREM – bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 12 tháng 10 năm 2009 tại văn phòng dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục – SREM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa SREM và Công ty AI để cho ra đời môi trường đào tạo trực tuyến tại điạ chỉ http://daotao.srem.com.vn .

Cập nhật ngày 15/11/2013

http://daotao.srem.com.vn sẽ là môi trường đào tạo trên Internet cho cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo các cấp Bộ- Sở- Trường.

Dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) được bắt đầu thực hiện vào tháng 4 năm 2006, theo kết quả của Hiệp định tài chính AIDCO/VNM/2004/016-841 giữa Cộng đồng Châu Âu và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được ký kết tại Brussel ngày 18/07/2005 và ký kết tại Hà Nội ngày 01/09/2005.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và cấp vỗn trực tiếp, mục tiêu tổng thể của dự án nhằm hỗ trợ Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010.

Mục đích của SREM

 • Nâng cao năng lực quản lý giáo dục ở cấp Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT và các trường.
 • Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho hệ thống quản lý giáo dục đổi mới.

Nhiệm vụ của Srem

Các nội dung chủ yếu trong Kế hoạch hoạt động tổng thể của Dự án SREM

Hỗ trợ Bộ GD&ĐT đạt các mục tiêu Chương trình cải cách hành chính

 • Tối ưu hoá: sử dụng tốt hơn các nguồn nhân lực và tài lực.
 • Hợp lý hoá: xoá bỏ những thủ tục lỗi thời và làm cho công tác quản lý thiếu hiệu quả.
 • Phân cấp: để cơ quan địa phương quyết định những gì tốt nhất cho công tác quản lý giáo dục tại địa phương.
 • Làm rõ và cải thiện khung pháp lý cho công tác quản lý ngành giáo dục.
 • Hỗ trợ cán bộ quản lý nữ khắc phục những khó khăn liên quan đến các vấn đề về giới.

Tăng cường Quản lý giáo dục

 • Đào tạo về quản lý cho hiệu trưởng và các cán bộ quản lý giáo dục khác.
 • Tăng cường năng lực cho Học viện Quản lý giáo dục ở Hà Nội và Trường CBQL giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hỗ trợ tài chính cho 17 tỉnh khó khăn.

Xây dựng hệ thống CNTT tích hợp cho công tác quản lý ở khối Giáo dục phổ thông

 • Củng cố và hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý giáo dục EMIS (thống kê giáo dục) và Hệ thống thông tin quản lý nhân sự PMIS. Triển khai đại trà cả hai hệ thống này trên 64 tỉnh.
 • Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ quản lý giáo dục.
 • Xây dựng mới các hệ thống thông tin quản lý trường học (SMIS), Tài chính (FMIS) và Thanh tra (IMIS).


Lên trên

CÔNG TY TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Artificial Intelligence Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 22466776

Email: aivietnam@aivietnam.net

Website: http://aivietnam.net

Copyright © 2013 - Artificial Intelligence Co.,Ltd ., All Rights Reserved