TIN HOẠT ĐỘNG

AI - Cuộc cách mạng thật sự trong đào tạo công nghệ thông tin

Với đội ngũ giảng viên là những chuyên gia CNTT có trình độ chuyên môn, có khả năng xác định và thực hiện những bước đi cần thiết đảm bảo sự tiến bộ của học viên trong suốt quá trình học và thực hiện tốt mục tiêu đào tạo kết hợp phương pháp đào tạo hiện đại, AI tự tin mang đến cho bạn một cuộc cách mạng thực sự trong đào tạo CNTT.

Cập nhật ngày 14/11/2013

Với đội ngũ giảng viên là những chuyên gia CNTT có trình độ chuyên môn, có khả năng xác định và thực hiện những bước đi cần thiết đảm bảo sự tiến bộ của học viên trong suốt quá trình học và thực hiện tốt mục tiêu đào tạo kết hợp phương pháp đào tạo hiện đại, AI tự tin mang đến cho bạn một cuộc cách mạng thực sự trong đào tạo CNTT.

Lên trên

CÔNG TY TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Artificial Intelligence Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 22466776

Email: aivietnam@aivietnam.net

Website: http://aivietnam.net

Copyright © 2013 - Artificial Intelligence Co.,Ltd ., All Rights Reserved