Giải pháp Hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu (AI - MIS DB)

Cập nhật ngày: 28/04/2016

AI - MIS DB là giải pháp quản lý và khai thác thông tin về các dữ liệu chuyên đề, phù hợp với nhiều loại dữ liệu và mô hình tổ chức khác nhau. Bất cứ lĩnh vực kinh tế xã hội nào cũng đều cần một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí trong công tác thu thập, quản lý dữ liệu.               

Hiện giải pháp AI – MIS DB đã được triển khai phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu quốc gia về các lĩnh vực như: Dạy nghề (Tổng cục dạy nghề), Trẻ em (Cục Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em), Liệt sĩ (Cục Người có công). Mô hình triển khai xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, hỗ trợ tối đa công tác thu thập dữ liệu mới và đưa ra các thống kê, báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Các chức năng chính của AI - MIS DB:

- Nhóm chức năng Quản trị hệ thống

- Nhóm chức năng Thu thập dữ liệu

- Nhóm chức năng GIS kết hợp với cơ sở dữ liệu

- Nhóm chức năng Thống kê, báo cáo

- Nhóm chức năng Phân tích dự báo

- Nhóm chức năng Khai thác, hiển thị dữ liệu

 
Hình vẽ: Giao diện quản trị CSDL quốc gia về trẻ em
 
Hình vẽ: Giao diện quản trị CSDL quốc gia về liệt sĩ
 
Hình vẽ: Giao diện quản trị CSDL quốc gia về trẻ em
 
 
Hình vẽ: Giao diện quản trị CSDL Ủy ban Dân tộc

 

Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved