ỦY BAN DÂN TỘC

Cập nhật ngày: 21/04/2016

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

Các dự án đã triển khai với AI Việt Nam:

  • Cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số
  • Xây dựng phần mềm Quản lý CSDL phục vụ hoạt động chỉ đạo và điều hành
  • Quy hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2030
  • Phần mềm tích hợp hiển thị văn bản chính sách
  • Phần mềm khai thác thông tin phân bổ dân tộc tới Huyện/Xã trên bản đồ
  • Xây dựng khung khóa học, mời chuyên gia giảng dạy, kiểm duyệt chất lượng các bài giảng, khóa học để phục vụ công tác ĐTTT trên trang Kienthucviet.vn
Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved