BỘ THÔNG TIN &TRUYỀN THÔNG

Cập nhật ngày: 21/04/2016

Bộ Thông tin &Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở và hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Các dự án đã triển khai với AI Việt Nam:

  • Xây dựng trang web tiếng Anh quảng bá hình ảnh Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam
  • Nâng cấp trang tin điện tử Tiếng Việt – Tạp chí công nghệ thông tin & truyền thông
  • Nâng cấp phần mềm QLĐT, tạo lập CSDL bài giảng điện tử & chuyển giao công nghệ
  • Hệ thống Học trực tuyến cho Sở TTTT Hà Nội
Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved